21 ימים של מדיטציה - מתנה!

15 דקות של מדיטציה יומית בעברית
בחלוקה ל-3 שבועות: שבוע הכרות, סליחה ופתיחה רגשית, שבוע של הכרות ועבודה עם העולם המנטלי שלנו, שבוע תפילה וריפוי פיזי

יום 1

יום 2

יום 3

יום 4

יום 5

יום 6

יום 7

יום 8

יום 9

יום 10

יום 11

יום 12

יום 13

יום 14

יום 15

יום 16

יום 17

יום 18

יום 19

יום 20

יום 21